..har en mission om at være til gavn og efterlade et positivt aftryk.

Vi vil gøre en indsats for, at det at lære tilpasses den enkelte.
Vi vil gøre en indsats for, at kommunikation er gennemtænkt og holistisk og dit budskab dermed når alle.

Kommunikér

At kommunikere dit budskab ud til et andet menneske, så det forstås sådan som du mener det, er en svær disciplin. Derfor oplever vi ofte, at misforståelser opstår.
Som ”afsender” af et budskab er det din opgave at sikre dig, at dit budskab er modtaget og fortolket til samme indhold, som da du sendte det af sted.
Hvordan gør du så det?
For det første skal dit budskab være klart og tydeligt i et let forståeligt sprog og det skal være logisk for modtager, hvorfor denne skal have budskabet.

En af vejene til at opnå en bedre formidling af dine budskaber, er at drage læringsstile med ind i dine overvejelser om sprogvalg, målgruppe, medie (hvordan du formidler – e-mail, møde osv.), og kommunikationsmiljø.
Og så er den sikreste løsning selvfølgelig at få modtager til at fortælle, hvordan dit budskab er opfattet. Det kan være en udfordring, hvis vi taler om en større forsamling!
Har du et ønske om at mere af din kommunikation lykkes og at dine møder, oplæg, foredrag mv. bliver lidt mere ”skarpe”, så kontakt os!

Læringsstile…og Styrkebaseret feedback

…hvorfor nu det?
De fleste virksomheder har i dag arbejdet med personlighedstyper. Det vil sige, at vi er testet for hvilken farve, hvilket tal, hvilken bogstavkombination osv, vi er.
Men få af os har fået testet vores læringsstil – altså den vej vi går, når vi skal koncentrere os om og forstå ny og til dels svær information på. Når vi skal bearbejde den nye viden, lagre den og ikke mindst bruge den igen.
Din læringsstil er unik for lige præcis dig og et supplement til din personlighedstype.
Din læringsstil er ikke stationær – det vil sige, at ca. hvert tredje år forandrer din læringsstil sig en smule.
I dag er læringsstile ofte noget vi forbinder med folkeskolen og kategorierne se, høre, røre, gøre. Læringsstile er også det og meget mere.

Det handler om, hvornår på dagen du arbejder bedst. Om du mest er til at arbejde solo eller i grupper. Om du har brug for varme, kulde, mad og drikke, mens du lærer og bearbejder osv.
Har du lyst til mere effektive møder, hvor alle deltagere synes det har været givtigt at deltage og alle har kunnet bidrage positivt, så bliv bevidst om egen og hinandens læringsstile og genovervej måden, I holder møder på.
Processen med at indarbejde læringsstile som en del af virksomhedens møde- og kommunikationskultur hjælper vi naturligvis gerne med.

I alle virksomheder giver vi hinanden feedback på mere eller mindre formaliserede måder.
Sammen med Styrkeriget har TeGaun udviklet et forløb, hvor I arbejder mere struktureret med at give hinanden feedback med en styrkebaseret vinkel samtidig med, at måden I giver feedbacken på sker med hensyntagen til modtagerens foretrukne læringsstile og –måder. Dette sikrer at den energi I ligger i feedbackprocessen rent faktisk også giver udbytte for både den, der skal give feedbacken og den, der skal modtage.
Arbejder du indenfor et område, hvor I ofte bruger supervision, reflekterende teams eller andre feedbackformer, så kan vores forløb give jer en anden vinkel på feedback og på jeres måde at kommunikere feedbacken på.

For både Styrkeriget og TeGaun giver det god mening at kombinere vores kompetencer, da begge virksomheder arbejder med fokus på vores styrker og positive kommunikationsmiljøer.