..engagerede, empatiske og effektive

Tanja Düring Lindeneg

Tanja er oprindelig uddannet tegnsprogstolk og har mange års erfaring med kommunikation til og mellem mennesker. Hun er certificeret ICC-Coach og tidligere indehaver af LindenegCoaching.

Tanja har fra 2011 – 2014 været leder af Urlev Tolkeformidling (i dag opkøbt af andet tolkefirma) og har erfaring med personaleledelse, administration og virksomhedsdrift.

I 2016 færdiggjorde Tanja certificeringen som Alkalær Diplom-underviser og startede virksomheden TeGaun, hvor fokus ligger på at skabe læseglade børn og integrere læringsstile i kommunikationen på arbejdspladser.

Tanja brænder for at give mennesker de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale og to vigtige elementer hertil er at kunne læse og kunne kommunikere klare budskaber.

Linda Kyed Brille Husballe.

Linda er uddannet folkeskolelærer i 2005 og arbejder på en folkeskole, hvor hun blandt andet underviser ordblinde elever.

Derudover er Linda uddannet zoneterapeut og indehaver af Råhøje Zone i Gadbjerg.

Linda er en af Læseheltes sparringspartnere og deltager ind i mellem i undervisningen.

Linda er startet på Alkalær-certificeringen i 2018.

Alkalær Headquaters

Alkalær er opfundet af Eag V. Hansn og det er hos Eag vi henter sparring når vi engang i mellem oplever udfordringer ift. at få en elev bedst muligt igennem et Alkalær-modul.

Eag er musiker og uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med undervisning af både børn og voksne med læsevanskeligheder.

Du kan læse mere om Eag og Alkalærsystemet på:

Se mere her